ம்ம்.. ஏறிக்கொள்ளுங்கள் புரவி மீது....

Thursday, August 09, 2007

உறவின் மனதுகளில்
பிரிந்த வரவேற்பு
சென்று சேர்ந்தது
மிதியடியின் மேலே....

*********

விரைவாய்த்தான்
முடிகிறது
பல காதல்கள்
விரைவு வண்டியில்....

*********


வாழ்க தமிழ்! வளர்க தமிழ்!
இறந்த பின்னே
இறைவன் அனுப்பினான்
சிங்களவனாக...?!