ம்ம்.. ஏறிக்கொள்ளுங்கள் புரவி மீது....

Friday, December 01, 2006

*இப்போதும் கூட....*

கழட்டி விடப்பட்ட காதல் விலங்கிலிருந்து
விழித்தெழுந்த என் தூக்கத்தில்
முத்தங்களின் சவுக்கடிகளும்
தொட்டதின் ரணங்களும்
பரிசுகளின் அவமானங்களும்
சிந்தனைகளின் கொலைகளும்
கவிதைகளின் கொடூரங்களும்
....வந்து சேர்கின்றன
இந்த நெடிய இரவில்
வந்து வந்து போகும்
பகல்களைப் போல.....

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home