ம்ம்.. ஏறிக்கொள்ளுங்கள் புரவி மீது....

Friday, December 01, 2006

பசுமை நிறைந்த மலை உச்சியில் இருந்து
வெண்மை நிற மேகத்தில்
வானம் எட்டும் தூரம்தான்
என்று எழுத நினைக்கிறேன்
காதல் காற்று கலைத்து கலைத்து விளையாடுகிறது...

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home