ம்ம்.. ஏறிக்கொள்ளுங்கள் புரவி மீது....

Tuesday, November 21, 2006

கடவுளை நம்பாதவன்
கால்கள் தாண்டின
கழட்டி வீசப்பட்ட
திருஷ்டி பழத்தை....

1 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home