ம்ம்.. ஏறிக்கொள்ளுங்கள் புரவி மீது....

Friday, December 01, 2006

*இறந்து பிறந்த குழந்தைக்காக,*

பொங்கி வரும்

பால் குடிக்கும் முன்னரே, மண்
தங்கி வரும்
பால் குடிக்க காத்திருக்கிறாயோ
என் செல்லமே......


யமனுக்கு கொஞ்சம் கூட அறிவில்லை
எருமை மீது சரியாக உட்காருமா குழந்தை
தவறி விழ வேண்டும் என
கையேந்தி காத்திருக்கிறேன்
பூமியில் புதைத்த இடத்தில் இருந்துகொண்டு.....

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]<$I18N$LinksToThisPost>:

Create a Link

<< Home